MZZ: namig na Karlovo “intimno razmerje” z Vlasto

Kot smo že poročali, vodstvo MZZ s prvakom DeSUS Karlom Erjavcem na čelu že od februarja lani vztrajno prikriva plačilne liste nekaterih vodilnih javnih uslužbencev in funkcionarjev MZZ, čeprav gre za informacije javnega značaja, ki bi morale biti po zakonu dostopne javnosti. Tako je presodila tudi Informacijska pooblaščenka (IP), vendar jo vodstvo MZZ sedaj toži.

MZZ je v tem upravnem sporu, ki ga vodi zoper IP, vložilo nenavadno pripravljalno vlogo, ki jo objavljam tukaj: MZZ vs. IP – pripravljalna vloga MZZ z dne 14.2.2017

V njej mi MZZ očita, da neresnično in zlonamerno trdim, da je vodja ministrovega kabineta Vlasta Vivod “tesna prijateljica” Karla Erjavca in da s tem celo namigujem na njuno “intimno razmerje”; MZZ pri tem ne pojasni, kakšne vrste intimnosti oz. intimnega razmerja ima s tem v mislih. Vsekakor je vsaj nenavadno, da dolgoletni in izkušeni politik kot je Karl Erjavec iz nedolžne besedne zveze “tesna prijateljica” začuti namig na svojo intimnost in celo potoži, da se mu s tem posega v pravico do družinskega življenja in pravico do zasebnosti. Vsak visoki in medijsko izpostavljeni politik mora dopustiti višjo stopnjo zanimanja za svojo zasebnost od nekega običajnega državljana, vendar v konkretnem primeru sploh ni šlo za kakršno koli zanimanje za njegovo zasebnost, kaj šele za njegovo intimno razmerje. Ravno nasprotno, sam se je odločil izpostavljati svojo intimnost, in sicer na najbolj neprimeren način – v pripravljalni vlogi v sodnem procesu!

Trditev, da je Vlasta Vivod njegova tesna prijateljica nikakor ni neresnična ali celo zlonamerna, saj temelji na javno znanih dejstvih, da ji je kot minister omogočil hitro in bleščečo kariero od bibliotekarke na MORS do profesionalne diplomatke na MZZ (brez kakršnih koli predhodnih diplomatskih izkušenj), večkratne vodje njegovih ministrskih kabinetov na MOP in MZZ ter imenovanje v najvišji uradniški naziv višje sekretarke v 54 plačnem razredu! Tovrstna neobičajna naklonjenost in povrh še nerazumno visoka dodatna finančna nagrajevanja (v času najstrožjega javnofinančnega varčevanja!!) v obliki dodatkov za stalno pripravljenost (preko 1.100,00 EUR/ mesec), delovne uspešnosti zaradi povečanega obsega dela (preko 650,00 EUR/ mesečno), dela preko polnega delovnega časa (preko 500,00 EUR/ mesec), položajnega dodatka (preko 150,00 EUR/ mesec), idr. nakazujejo na zelo tesno prijateljstvo oz. kronizem. Nikakor pa trditev o njunem tesnem prijateljstvu ne namiguje na njuno intimno razmerje; na slednje namiguje zgolj in samo zgoraj objavljena pripravljalna vloga MZZ.

Nenavadno v tej vlogi MZZ je tudi tarnanje o neutemeljenosti domnevnih ocen glede finančnih nagrad sedaj že odstavljenemu vodji pravne službe MZZ Boštjanu Puclju, saj obenem izrecno priznava, da je tovrstne nagrade v obliki dodatka za povečan obseg dela dejansko prejemal. Nenavadno je tudi, da kot žaljive in neresnične označi navedbe, da je imenovani soodgovoren za protizakonita ravnanja vodstva MZZ in povzročeno škodo, obenem pa izrecno prizna, da je bilo v postopku moje izvršbe proti MZZ sprejeto zmotno pravno stališče MZZ »popolnoma usklajeno« z Državnim pravobranilstvom. Slednje potrjuje, da se nisem motil glede soodgovornosti za zmotno pravno stališče MZZ, saj je pravno službo MZZ tedaj nesporno vodil imenovani, MZZ pa je v postopku izvršbe izgubilo in plačalo visoko odškodnino v breme davkoplačevalcev. MZZ pa je priložilo tudi dopis Državnega pravobranilstva z dne 13.5.2009, iz katerega dejansko izhaja soodgovornost treh državnih pravobranilcev (med njimi današnjega vodje Državnega pravobranilstva mag. Jurija Groznika) za sprejeto napačno pravno stališče MZZ in posledično povzročeno škodo državnemu proračunu v obliki visokih zamudnih obresti.

MZZ moti tudi izpostavljanje privilegiranega položaja hčere ustavnega sodnika dr. Ane Polak Petrič, pri čemer MZZ izrecno priznava, da gre dejansko za hčer ustavnega sodnika in ne zanika, da poleg visoke uradniške plače in dodatkov na MZZ dodatno prejema tudi visoko mesečno nagrado v višini 1.900,00 EUR, in sicer brez v naprej znanih kriterijev za določitev njene višine ter zgolj na podlagi sklepa vlade dr. Mira Cerarja (sklep vlade – dr. Ana Polak Petrič mesečna nagrada) in neposredno iz državnega sklada za sukcesijo, pri čemer menda niti ni izkazana v MFERAC. Razkritje njenih plačilnih list je zato nujno potrebno za preveritev morebitne diskriminatornosti in nezakonitosti prejetih plačil iz proračunskih sredstev.

Delo: visoka nagrada pooblaščenki za nasledstvo dr. Ani Polak Petrič, hčeri ustavnega sodnika dr. Petriča; MZZ še naprej vztrajno krši odločbo Informacijske pooblaščenke in nezakonito skriva plačilne liste Vlaste Vivod, tesne prijateljice in vodje kabineta ministra Erjavca

Spodaj je povezava na članek v časopisu Delo, kjer sta končno javno razkriti visoka plača in pregrešno visoka nagrada, ki jo državni Sklad RS za nasledstvo plačuje visoki predstavnici za nasledstvo po nekdanji SFRJ in uslužbenki MZZ dr. Ani Polak Petrič, hčeri ustavnega sodnika dr. Ernesta Petriča. Kot poroča Delo, dotična “od države prejema 3064 evrov bruto plače in še 1900 evrov bruto nagrade, skupaj torej več kot 4900 evrov na mesec.” Pri tem se ne zastavlja le vprašanje arbitrarnosti samega določanja višin tovrstnih nagrad privilegiranim posameznikom, mimo kakršnih koli v naprej predpisanih kriterijev, temveč tudi eventualni vpliv na ustavnega sodnika, ki ga s tovrstnim izdatnim financiranjem njegovega najožjega sorodnika pridobi izvršilna veja oblasti oz. vladajoča elita.

http://www.delo.si/ozadja/visoka-nagrada-visoke-predstavnice.html

Časopisu Delo je očitno uspelo pridobiti zahtevane podatke, meni pa je MZZ že drugič izdalo odločbo št. 090-15/2016/1 z dne 11.08.2016, s katero mi ponovno zavrača razkritje informacij javnega značaja – plačilnih list nekaterih uslužbencev MZZ (vključno z zgoraj imenovano), ki jih minister Erjavec in aktualna vlada očitno bogato nagrajujeta, ko istočasno od ostalih javnih uslužbencev pričakujeta zategovanje pasov.

Tu je objavljena odločba IP:
https://petergolob.files.wordpress.com/2016/08/odloc48dba-ip-plac48dilne-liste-vivod-polak-petric48d-drenik-pucelj.pdf

Tu pa je objavljena vnovična zavrnilna odločba MZZ:
odlocba-mzz-o-zavrnitvi-ijz-placnih-list-vivod-idr

Zavrnitev vpogleda v plačilne liste (skriva se zlasti visoke dodatke ministrove prijateljice in vodje kabineta Vlaste Vivod!) je MZZ ponovno utemeljilo z očitki, ki poskušajo legitimno zahtevo za dostop do informacij javnega značaja prikazati kot zlorabo zakonskih pravic z namenom škodovanja javnim uslužbencem na MZZ, čeprav je informacijska pooblaščenka v svoji odločbi št. 090-78/2016/5 z dne 11.7.2016 že dokončno odločila, da očitane zlorabe ni bilo in da so bile zahteve za razkritje zahtevanih informacij povsem upravičene, saj so namenjene nadzoru javnosti nad zakonitostjo delovanja MZZ.

Zoper navedeno odločbo MZZ sem se dne 8.9.2016 pritožil, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik pa o njej vse do danes ni odločila. Upajmo, da bo v razumnem času uspelo priti do zahtevanih podatkov vsaj kateremu od medijev, saj sam nanje neuspešno čakam že vse od 4. februarja 2016! “Etični” prof. dr. Miro Cerar pa še kar trdi, da njegova vlada dela transparentno.