Vrhovno sodišče RS razveljavilo sodbo upravnega sodišča, ki je v korist MZZ in MOP zavlačevalo postopek

Vrhovno sodišče RS je s sklepom opr. št. I Up 111/2016, ki ga prilagam spodaj v priponki, končno razveljavilo sklep ljubljanske sodnice mag. Mire Dobravec Jalen, s katerim je le-ta v korist MZZ in MOP nezakonito prekinila upravni spor (o tem sem že poročal na: https://petergolob.wordpress.com/2016/04/22/zakaj-upravno-sodisce-rs-nerazumno-zavlacuje-postopek/). Sedaj bo upravno sodišče moralo odločiti, ali je sklep ministrice DeSUS Irene Majcen, s katerim je le-ta odločila o mojem imenovanju v uradniški naziv, ko še ni bila moja predstojnica (zaposlen sem bil namreč na MZZ), ničen.

sklep-vs-rs-razveljavitev-prekinitve-postopka

Zaradi nezakonite odločitve sodnice mag. Mire Dobravec Jalen o prekinitvi postopka se slednji vleče že 16 mesecev, čeprav gre za relativno preprosto pravno vprašanje. Ves ta čas mi ministra DeSUS Karl Erjavec in Irena Majcen protiustavno preprečujeta, da bi izvrševal svoji funkciji člana vodstva reprezentativnega sindikata in sindikalnega zaupnika MZZ, čeprav je nezakonitost moje prisilne premestitve na MOP že ugotovilo delovno sodišče (o tem sem poročal na: https://petergolob.wordpress.com/2016/09/05/delovno-sodisce-razveljavilo-erjavcevo-odlocitev-o-premestitvi-petra-goloba-na-mop/). Celotna obravnava tega primera na ljubljanskih sodiščih pa kaže neučinkovitost sodne zaščite sindikalnih predstavnikov in prijaviteljev/ žvižgačev, s čimer Republika Slovenija krši sprejete mednarodne obveznosti iz številnih ratificiranih mednarodnih pogodb, zlasti Konvencije Mednarodne organizacije dela št. 87 in Civilnopravne konvencije o korupciji, ki je bila sprejeta v okviru Sveta Evrope.

Kljub spodbudnim predvolilnim obljubam o etiki in pravni državi, je postala Republika Slovenija pod aktualno vlado profesorja prava dr. Mira Cerarja izrazito sovražna do sindikalnih predstavnikov in žvižgačev, ki opozarjajo na nepravilnosti članov te vlade.

Author: Peter Golob

Peter Golob je pravnik, opravljen ima pravniški državni izpit. Zaposlen je bil kot diplomat na Ministrstvu za zunanje zadeve, bil je sindikalni zaupnik in član izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (SSD). Predsednik DeSUS Karl Erjavec ga je prisilno premestil na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer dela v Direktoratu za vode in investicije - Sektorju za investicije in ekonomsko upravljanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *