Predsednica ljubljanskega delovnega sodišča je zgolj v mojem primeru sprožila kompetenčni spor iz razloga, ker je v pritožbi odločala predsednica njenega sodišča

Spodaj prilagam odločbo predsednice Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani Ane Jaklič z dne 16.2.2016, iz katere je lepo razvidno, da je zgolj v mojem primeru predlagala prenos zadeve na drugo krajevno pristojno sodišče (kompetenčni spor). Če pustimo ob strani dejanska ozadja, ki so vodila do tovrstne unikatne odločitve, se lahko upravičeno vprašamo, zakaj potemtakem direktorica tega sodišča sploh sodeluje v vladni Komisiji za pritožbe iz delovnih razmerij, če ima to za posledico izločitev vseh sodnikov njenega sodišča?!

Delovno sod LJ-IJZ o številu komp sporov s1

Delovno sod LJ-IJZ o številu komp sporov s2

Author: Peter Golob

Peter Golob je pravnik, opravljen ima pravniški državni izpit. Zaposlen je bil kot diplomat na Ministrstvu za zunanje zadeve, bil je sindikalni zaupnik in član izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (SSD). Predsednik DeSUS Karl Erjavec ga je prisilno premestil na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer dela v Direktoratu za vode in investicije - Sektorju za investicije in ekonomsko upravljanje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *