Dokaz, da KPK ne ščiti prijaviteljev/ žvižgačev

Varuhinja človekovih pravic me je že dne 17.6.2015 obvestila, da je na KPK naslovila mnenje s predlogom, da naj me KPK obvesti o nadaljnjem ukrepanju/ postopanju in “realnem roku”, v katerem bo sprejela meritorno odločitev.

mnenje VČP o neodzivu KPK na poziv prijavitelja

Kljub temu sem šele po treh mesecih in pol zavlačevanja (pisna vloga je bila vložena že dne 15.5.2015, obvestilo KPK pa sem prejel šele dne 26.8.2015!) končno prejel odločitev Komisije za preprečevanje korupcije – “o zaključku zadeve”. KPK je sprejela sklep, da mi ne dodeli statusa zaščitene osebe, ker naj ne bi bili izpolnjeni pogoji za zaščito po ZIntPK in s tem posledično podani razlogi za ukrepanje. Nobene obrazložitve, kateri so ti pogoji oz. razlogi in na podlagi katerih dejstev je KPK prišla do tovrstnega sklepa. Skratka, popolna arbitrarnost.

obvestilo KPK o zaključku zadeve, 21.8.15

Tako lahko zgolj še enkrat pritrdimo ugotovitvam Evropske komisije v njenem poročilu z dne 3.2.2014 (objavljeno na: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/corruption/anti-corruption-report/docs/2014_acr_slovenia_chapter_en.pdf):

Whistleblowing.
The Integrity and Prevention of Corruption Act regulates protection of whistleblowers, including compensation in case of retaliation. The KPK is tasked with ensuring that both the reporting and the protection systems function well. Nevertheless, as the KPK itself admits, the implementation of whistleblower protection is not without its flaws, and has produced few results to date.

KPK oz. Republika Slovenija očitno namenoma ne nudi ustrezne zaščite prijaviteljem/ žvižgačem, zato le-ti niso motivirani razkrivati nepravilnosti. Posledično tudi boj proti korupciji ne more biti uspešen, saj je razkrivanje korupcije predpogoj za njeno uspešno odpravljanje. Vse skupaj se razgalja kot ena velika Potemkinova vas. Imamo demokratično inštitucijo KPK, ki naj bi opravljala pomembno poslanstvo boja proti korupciji, pa je v resnici le kulisa, ki daje vladajoči eliti lažni videz demokratičnosti, ko v ozadju nemoteno nadaljuje koruptivne prakse. “Etični” profesor prava dr. Miro Cerar, sin pokojne generalne državne tožilke in ministrice LDS, pa vse to podpira.

Author: Peter Golob

Peter Golob je pravnik, opravljen ima pravniški državni izpit. Zaposlen je bil kot diplomat na Ministrstvu za zunanje zadeve, bil je sindikalni zaupnik in član izvršilnega odbora Sindikata slovenskih diplomatov (SSD). Predsednik DeSUS Karl Erjavec ga je prisilno premestil na Ministrstvo za okolje in prostor, kjer dela v Direktoratu za vode in investicije - Sektorju za investicije in ekonomsko upravljanje.

1 thought on “Dokaz, da KPK ne ščiti prijaviteljev/ žvižgačev”

  1. Sigurno je Miro Cerar samo kulisa demokratičnosti saj je iz istega legla kot njegova mati,ko je šlo za njihove pokvarjene spridene in kradljive strankarske kolege je dejala ni vsaka svinjarija kaznivo dejanje.Toliko o morali stranke SMC.
    Volil sem Mačka v žaklju ,Tako me ne bo nikoli nihče več peljal žejnega čez vodo.Cerarjeva morala je pač ista!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *